Tin tức

Thông cáo báo chí

Quý I/2017, doanh thu hoạt động bán hàng và dịch vụ của OceanGroup là 203 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 90 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ.
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Lần 3.

Thông tin Đầu tư

Kể từ 0 giờ ngày 25/5/2016, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) chính thức được phép thu phí hoàn vốn đầu tư.
Đọc tiếp